Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

parafina
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
parafina
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapiehus piehus
parafina
4639 39ac 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapiehus piehus
parafina
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
parafina
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viapiehus piehus
parafina
4448 86b0 390
Reposted frompiehus piehus
parafina
Wczoraj oglądałem "Między słowami"
Dziś sam się między tymi słowami znalazłem 
Nic nie rozumiem
Choć wszystko jest jasne
I szukam cię w tłumie
I czuję jak gasnę 
— Quebonafide "Między słowami"
Reposted bypiehus piehus

March 30 2017

parafina
9224 7246 390
Gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

March 29 2017

8518 b0ff 390
Reposted fromerial erial viavertheer vertheer
parafina
7540 8ab6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viavertheer vertheer
0702 1323 390

vote1bags:

haveyoumetmosby:

In Finland we have these one-person benches in the park because we don’t like sitting too close to other people.

this is the most fucking suomi thing i’ve ever goddamn seen

Reposted fromKZavi KZavi viapiehus piehus
parafina
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
parafina
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
parafina
6879 93d7
Reposted frompiehus piehus
parafina
6660 9e64 390
Reposted fromraksha raksha viapiehus piehus
parafina
7415 e567 390
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viapiehus piehus
5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viapiehus piehus
parafina
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapiehus piehus

March 16 2017

parafina
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

March 15 2017

parafina
I nie patrz do tyłu 
I spadaj do przodu
I nie rycz
I nie wiń
I nie klnij na Boga
I uwierz
Od nowa 
— Katarzyna Sochacka
Reposted byjesienzyciablondosonicznyribsysslostyy2708pocalujmnieMerrry98mymindneversleepsalensztajnkamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl