Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

parafina
9224 7246 390
Gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

March 29 2017

8518 b0ff 390
Reposted fromerial erial viavertheer vertheer
parafina
7540 8ab6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viavertheer vertheer
0702 1323 390

vote1bags:

haveyoumetmosby:

In Finland we have these one-person benches in the park because we don’t like sitting too close to other people.

this is the most fucking suomi thing i’ve ever goddamn seen

Reposted fromKZavi KZavi viapiehus piehus
parafina
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
parafina
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
parafina
6879 93d7
Reposted frompiehus piehus
parafina
6660 9e64 390
Reposted fromraksha raksha viapiehus piehus
parafina
7415 e567 390
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viapiehus piehus
5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viapiehus piehus
parafina
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapiehus piehus

March 16 2017

parafina
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus

March 15 2017

parafina
I nie patrz do tyłu 
I spadaj do przodu
I nie rycz
I nie wiń
I nie klnij na Boga
I uwierz
Od nowa 
— Katarzyna Sochacka
Reposted byblondosonicznyribsyss
parafina
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapiehus piehus
parafina
Boże, jak udało mu się tak wszystko we mnie spierdolić? Tak spierdolić nas? Mieliśmy być wieczni. Chcieliśmy być.
— parafina
Reposted bypiehus piehus
parafina
5846 0919 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
parafina
Zełgać po swojemu – to nieomal lepsze niż powtórzyć prawdę za kim innym. W pierwszym wypadku jest się człowiekiem, w drugim tylko papugą.
— Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
parafina
3454 e152 390
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viapiehus piehus
1593 3d2c 390
parafina
6524 b626 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl