Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

parafina
5521 6a3b 390
Moon and islands outside Oslo. Photo: pasic.haris
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
parafina
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
parafina
9917 d4d7 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viapiehus piehus

November 17 2017

parafina
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapiehus piehus
parafina
To nie są motyle 
Prędzej ćmy
Serce
Pompa do krwi
Nie więcej
Nie więcej
Nie więcej 
Zawrotów głowy brak 

W źrenicy tak pełnej 
Żywej mgły
Nie ma nic 

Ta noc bezsenna
To przez wiatr
Dla wisielca
W trąbę dmie
A ta pustka
Ta pustka
Ta pustka
To najpewniej głód 

W źrenicy tak pełnej
Żywej mgły
Nie ma nic

— Hey- Nie więcej

October 26 2017

parafina
happysad; wszystko jedno
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
parafina
4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
9207 e8f9 390
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viapiehus piehus

October 25 2017

parafina
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
parafina
4926 c037 390
Reposted fromteawho teawho viapiehus piehus
parafina
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapiehus piehus
parafina
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4

Zaczynam się obawiać.
Reposted fromIrritum Irritum viapiehus piehus
parafina
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapiehus piehus
parafina
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viapiehus piehus
parafina
3870 6839 390
kafka.
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
parafina
5027 9478 390
Reposted fromherz herz viapiehus piehus
7871 6bbd 390
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viaarcen arcen
parafina
0744 0193 390
Reposted fromprblms prblms viaarcen arcen
parafina
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaarcen arcen
parafina
8567 1dc6 390
Reposted fromzciach zciach viaarcen arcen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl