Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

1865 bc23 390
Reposted fromamatore amatore viapiehus piehus
parafina
3570 60a7 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus

May 03 2018

parafina
4739 baa7 390
love
parafina
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee

May 02 2018

parafina
Zapytałaś czy jestem pewien, że nie przestanę tego czuć, że moje uczucie nie zacznie gasnąć, aż całkowicie się wypali. Teraz widzisz, że mówiłem prawdę. Z każdym dniem czuję do Ciebie jeszcze więcej, choć teraz już tego nie chcesz.
— Niezapamiętnik 01.05
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadesperateee desperateee
parafina
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viadesperateee desperateee
parafina
parafina
1378 8940 390
Charles Bukowski
Reposted fromohanka ohanka viajointskurwysyn jointskurwysyn
parafina
To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromyourtitle yourtitle viadesperateee desperateee

April 27 2018

parafina
0298 b581 390
Reposted fromursa-major ursa-major viavertheer vertheer
parafina
7795 7a85 390
Reposted fromdusix dusix viavertheer vertheer
parafina
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viapiehus piehus
parafina
1072 f44e 390
dusk
Reposted fromsponzy sponzy viavertheer vertheer
parafina
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadesperateee desperateee
parafina
0740 f90f 390
Reposted fromartlover artlover viadesperateee desperateee
parafina
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
parafina
1074 7dd3 390
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus
parafina
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapiehus piehus
parafina
4235 c48b 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
parafina

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem. 

— Barbara Rosiek – Pamiętnik narkomanki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl