Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

parafina
Już jesień i latawców klucz
a w kinach tyle pustych miejsc
z niedawnych zdarzeń ścieram kurz
babiego lata wątłą sieć
i jestem wiatrem, śpiewam wiatr
i jestem łąką, trawy źdźbłem
jak biały jacht w nieznany płynę dzień.
— Janusz Kondratowicz / Anna Jantar
Reposted fromcudoku cudoku viamysteryblackcat mysteryblackcat

September 20 2017

1413 5013 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaamilamija amilamija
parafina
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die viaamilamija amilamija
parafina
I może dobrze, że los nie postawił na nas. W tym, czego szukam, nie ma nic prócz rozczarowania. 
— Pezet
Reposted byThereisonlyhope Thereisonlyhope
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
9336 ca35 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaamilamija amilamija
parafina
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viaamilamija amilamija
parafina
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
parafina
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

June 29 2017

parafina
8246 c5cd 390
Reposted frommissmaya missmaya viapaasiak paasiak

June 10 2017

parafina
Co się robi, gdy odkrywa się, że osoba, z którą się jest, nie chce być tą najbliższą osobą? Gdy odkrywa się, że tkwi się w czymś, w co włożyło się tyle emocji, nadziei i co zostało opisane na tyle różnych sposobów, w tylu różnych stronach tego pamiętnika, że dziś brakuje już słów, by opisać ten zawód? Co się wtedy robi? Zostawia się wszystko, co się kocha na tym świecie? Myśli się o tym, że to wszystko jest także wszystkim, co rani? Ktoś potrafi wyrzec się miłości, żeby oszczędzić sobie bólu? Czy ktoś ma gwarancję, że ból po stracie miłości będzie mniejszym od tego, którego miłość przysparza? Skąd ludzie czerpią odwagę, żeby stawić temu czoła, mimo braku tej gwarancji? 
— Z pamiętnika
Reposted bybodyinthegardenlottibluebelljethraniskowosmokingtimemadriddmalazadymiarapozakontrola2708unnithesatanek10
3692 eaf4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
parafina
Reposted fromweightless weightless viaMerrry98 Merrry98
parafina
8747 caaa 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
parafina
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaMerrry98 Merrry98
parafina
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMerrry98 Merrry98
parafina
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaMerrry98 Merrry98
Reposted frommessedup messedup

May 27 2017

parafina
7404 4876 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viapianistka pianistka

May 26 2017

parafina
"Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia".
— Tarryn Fisher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl